Acte necesare la construirea unei case din lemn ecologice?

Acte necesare la construirea unei case din lemn ecologice?

certificat de urbanismcase din lemn ecologice La construirea unei case din lemn ecologice si economice, aveti nevoie de urmatoarele documente pe care le obtineti de la primarie si de la institutiile abilitate:

1. Certificatul de urbanism (CU) pentru constructii case din lemn ecologice

Document eliberat de catre Primaria de care apartine imobilul care ofera informatii cu privire la conditiile de construire din zona, precum:
– caracteristicile zonei in care se gaseste amplasamentul;
– cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite (inaltimea maxima a cladirii, procentul de teren ce poate fi ocupat de cladire, retragerile fata de limita proprietatii, si altele);
– lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire.
Certificatul de urbanism este valabil intre 6 si 24 de luni de la data eliberarii si nu tine loc de autorizatie de construire. Durata legala maxima de la cererea de emitere este de maxim 30 de zile.

2. Autorizatia de construire a unei case din lemn ecologice(DTAC)

Autorizatia de construire a unei case din lemn ecologice reprezinta actul emis de autoritatea publica locala in baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege privind amplasarea, proiectarea, executarea, receptia si functionarea constructiilor. Numai in baza acestuia se pot realiza lucrarile de constructie. Taxa de autorizare reprezinta un procent de 0.5% din investitia autorizata. Termenul legal de obtinere a autorizatiei de construire este de 30 zile de la depunerea la primarie a dosarului complet.

3. Avize si acorduri aditionale

Prin Certificatul de urbanism, administratia publica locala stabileste avizele si acordurile necesare in procesul de autorizare a lucrarilor de constructii case din lemn. Avizele si acordurile se impart in doua categorii:
1. cele obtinute de emitentul autorizatiei de construire si
2. cele obtinute de solicitantul acesteia.

Prin eliberarea Certificatului de urbanism, administratia publica locala stabileste, printre altele, si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

Fisa tehnica este actul cu valoare de aviz conform care cuprinde avizul furnizorului de utilitati urbane (apa, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban, inclusiv pentru restrictiile impuse de retelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, dupa caz), respectiv al institutiilor descentralizate prevazute de Lege (pentru securitatea la incendiu, protectia civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei) exprimat in baza datelor extrase de proiectant din proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii si care fundamenteaza procedura de emitere a acordului unic.

Avizul expertului tehnic pentru cerinta de calitate Af – avizul expertului tehnic pentru cerinta de calitate Af (rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant), referitor la lucrarile de sustinere a excavatiilor si a infrastructurii la constructiile care necesita executarea de excavatii cu adancime de 6,0 metri sau mai mare.

Avizul/acordul Inspectoratului de Stat in Constructii Inspectoratul de Stat in Constructii direct, sau prin Inspectoratele Teritoriale in Constructii.

Avizul proiectantului initial al constructiei sau referatul de expertiza tehnica Avizul/referatul se emite/se elaboreaza in situatia in care se intentioneaza a se realiza lucrari care aduc modificari unor constructii existente si are drept scop determinarea conditiilor si solutiilor necesare pentru un raspuns favorabil al structurii acesteia pentru indeplinirea cerintei de rezistenta si stabilitate. In lipsa proiectantului initial al constructiei, este obligatorie intocmirea unui referat de expertiza tehnica, elaborat de un expert tehnic atestat, in conditiile legii.

Acordul vecinilor Acordul vecinilor, exprimat in forma autentica, se solicita in urmatoarele situatii:
– in cazul constructiilor noi amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate, numai daca lucrarile noi impun luarea unor masuri de interventie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidari, etc.) si daca prin proiect se mentine aceasta obligativitate;
– in cazul amplasarii de constructii noi cu alte functiuni decat cele ale cladirilor invecinate si daca prin natura activitatilor adapostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.);
– pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei de locuinta a cladirilor individuale sau colective existente, sau a unor parti din acestea, precum si a spatiilor cu alta destinatie din aceeasi cladire, daca prin natura activitatilor se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii).

In situatia in care, o data cu autorizatia de construire, se solicita si autorizarea organizarii executarii lucrarilor, solicitantul va prezenta si avize specifice: aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, contract cu societatea de salubritate, etc.

4. Terminologie

PUZ = plan urbanistic zonal;
PUD = plan urbanistic de detaliu;
POT (procentul de ocupare a terenului) = raport dintre suprafata construita si suprafata totala a terenului;
CUT (coeficient de ocupare a terenului) = raport dintre suprafata desfasurata si suprafata terenului;
Sc / Suprafata construita = proiectia parterului la sol fara a considera terasele/balcoanele deschise;
Sd / Suprafata desfasurata = suprafata adunata a tuturor suprafetelor construite corespunzatoare numarului total de niveluri.

Detalii despre case din lemn ecologice!


Back To Top