Bani, finanțe, forex, investiții și educație financiară din perspectivă biblică

banii și credința

Bani, finanțe, forex, investiții și educație financiară din perspectivă biblică

Sunt un întreprinzător şi investitor, om normal, cu succese şi eşecuri. Ca orice om care există pe Terra, lucrez cu bani, de aceea voi prezenta aici filozofia mea și perspectiva biblică asupra banilor.

Personal, îmi place să am bani pentru a avea de unde “da cezarului ce este a cezarului” (). Deşi îmi place să fac bani din orice, dar nu oricum, nu sunt și nu voi fi niciodată robul banului.

În Biblie cuvântul „bani“ apare de câteva zeci de ori. Nu e rău să ai bani. Biblia spune să nu-i iubești; să ai bani este un lucru normal, nu poți trăi fără bani pe pământ. Dar, depinde ce faci cu ei! Descriu mai jos părerea și atitudinea mea referitor la bani.

Cuvântul lui Dumnezeu despre iubirea de bani

 • Apoi le-a zis: Vedeţi și păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belșugul avuţiei lui. (Luca 12:15);
 • Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă și s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. (1 Timotei 6:10);
 • Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie… (2 Timotei 3:2).

Cunosc milionari care se declară creștini, dar țin valuta blocată într-un cont bancar pierzând în fiecare an sume mari de bani, prin inflație, rata dobânzii și alți factori financiari care influențează valutele, dar se plâng că au împrumutat câțiva lei sau euro unor săraci și nu i-au primit înapoi… Atenție, e nevoie și e bine să ai bani dar e groaznic să trăiești pentru bani!

Cămătăria este un păcat

Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să nu luăm dobândă pentru banii pe care îi dăm cu împrumut și să nu ne așteptăm a primi acei bani înapoi!

Biblia despre cămătorie:

 • Să nu-i împrumuţi banii tăi cu dobândă și să nu-i împrumuţi merindele tale pe camătă. (Leviticul 25:37);
 • El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. (Psalmul 15:5);
 • Voi, însă, iubiţi pe vrăjmașii voștri, faceţi bine și daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare…” (Luca 6:35).

Valuta lui Dumnezeu!

Philip Ng, un miliardar creștin singaporez a spus, atât de frumos într-un interviu, că „Noi oamenii, în această lume, facem comerț (tranzacții) cu valute, însă valuta în Împărăția lui Dumnezeu este IUBIREA”.

Sunt bune tranzacțiile pe piața valutară însă și mai bună este DĂRNICIA, pentru că „Dăruind vei dobândi!” (Nicolae Steinhardt).

Ce poți face cu banii?

 • Să dai bani cu împrumut dar să nu ceri dobândă: Dacă împrumuţi bani vreunuia din poporul Meu, săracului care este cu tine, să nu fii faţă de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el. (Exodul 22:25);
 • Să contribui la lucrarea lui Dumnezeu: Împăratul Amația a strâns pe preoţi și pe leviţi și le-a zis: Duceţi-vă prin cetăţile lui Iuda și strângeţi bani din tot Israelul, pe fiecare an, pentru dregerea Casei Dumnezeului vostru. Și grăbiţi-vă cu lucrul acesta. (2Cronici 24:5);
 • Să nu ții banii în depozite bancare, ci să investești cu înțelepciune: Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său… prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, și, la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! (Matei 25:18,27);
 • Să faci comerț cu banii: Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăţia, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoţ. (Luca 19:15);
 • Să creezi întreprinderi sociale, cooperative sau kibbutz-uri: Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. (Faptele Apostolilor 2:45).
  Întreprinderi sociale: „Societăți cooperative de gradul I, cooperative de credit, asociații, fundații, case de ajutor reciproc ale salariaților sau ale pensionarilor, societăți agricole, dar si alte categorii de persoane juridice de drept privat, care demonstreaza că desfăsoară o activitatea cu rol social pot deveni întreprinderi sociale prin obtinerea unui atestat, ce are o valabilitate de 5 ani din momentul emiterii.“ (Decalex.ro).  Kibbutz-ul este o organizație cooperatistă lucrativă autonomă (mai ales agricolă) în Israel (DEX).
 • Să faci fapte bune, chiar dacă ai puțini bani: Iisus şedea în faţa vistieriei Templului şi se uita cum arunca norodul bani în vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult. A venit şi o văduvă săracă şi a aruncat doi bănuţi… Isus a chemat pe ucenici şi le-a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi ceilalți, căci ei au aruncat din prisosul lor, dar ea, în sărăcia ei, a aruncat tot ce avea… (Marcu 12.41-44).

Dincolo de bani (reflecții)…

Există ceva ce trece dincolo de bani, ceva ce este mai presus de bani! Banii trebuie să reprezinte doar un mijloc de susţinere a existentei şi nu un scop în sine. Dincolo de bani, se află sufletul.

Însă, din păcate, pentru unii „dincolo de bani“ înseamnă manipularea valorii.

Pentru alţii „banii“ înseamnă dorinţa de putere şi manipulare a semenilor.

Pentru dictatori banii şi puterea înseamnă manipularea maselor, desfiinţarea libertăţii omului (pe care a primit-o de la Creator) şi exterminarea celor ce se opun regimului impus de dictator.

Pentru unii banul este „ochiul dracului“, deşi se folosesc de bani şi susţinătorii acestei teorii.

Pentru o alții „Aici sunt banii dumneavoastră!“ înseamnă îngroparea banilor în asfalt de proastă calitate.

Din păcate, pentru cei mai mulţi banul nu este decât un mijloc de supravieţuire.

O atitudine corectă față de bani  inseamna libertate reală, protecție financiară și potential de dezvoltare.

#bani #finanțe #forex #investiții #educațiefinanciară #investitii2023 #ideideinvestiții

Back To Top