Cartea Tehnica a Constructiei AustroCASA

Cartea Tehnica a Constructiei AustroCASA

carte tehnica austrocasa

– Sumar Executiv –

Austrocasa International Group garanteaza lucrarile de constructie executate timp de 25 de ani prin Cartea tehnica a constructiei. Cartea tehnica a constructiei AustroCASA reuneste ansamblul documentelor tehnice referitoare la calitatea, proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in timp a constructiei si instalatiilor aferente acesteia si cuprinde toate datele si informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea starii tehnice a constructiei.

CUPRINSUL CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI – conform Anexei nr. 6 la HGR 273/1994 care aproba “Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”, este urmatorul: Centralizatorul cartii tehnice (fisa cu date sintetice privind constructia, borderoul general al dosarelor cu documentatia de baza si copiile borderourilor fiecarui dosar in parte).

Fata de documentatia obisnuita conform legii din Uniunea Europeana si Romania, Austrocasa include in Cartea Tehnica a Constructiei un capitol suplimentar foarte important numit : Capitolul “E” – Documentatia privind Calitatea executiei constructiei.

Capitolul “A” – Documentatia privind proiectarea:
– Acte referitoare la tema de proiectare si amplasarea constructiei;
– Avize care au fundamentat elaborarea proiectului;
– Documentatia tehnica a constructiei efectiv realizate ( arhitectura, detalii de executie pentru structura de rezistenta, schemele de instalatii ) , cu toate modificarile aduse pe parcursul excutiei de catre proiectant, constructor sau beneficiar ( investitor ) prin dispozitii de santier sau proiecte modificatoare;
– Breviarele de calcul pe specialitati;
– Indicarea distincta a diferentelor fata de proiectele tehnice si detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente;
– Caiete de sarcini privind executia lucrarilor.

Capitolul “B” Documentatia privind executia:
– Autorizatia de construire (inclusiv planurile-anexa vizate spre neschimbare);
– Procesul verbal de predare a amplasamentului si reperul de nivelment general;
– Procesele verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor, a structurii de rezistenta si a lucrarilor ascunse, procesele verbale de admitere a fazelor determinante ale executiei;
– Certificatele de calitate, condica de betoane, rezultatul incercarilor de rezistenta, ale betoanelor, certificatele de calitate pentru materialele puse in opera, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale autoritatilor de control, registul de dispozitii si note de santier, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, seisme, temperaturi excesive, etc.).
– Procesele verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire in timp a comportarii constructiei, inclusiv citirile initiale de la care incep masuratorile (daca este cazul).
– Verificari de teren sau cercetari suplimentare, necesare ca urmare a unor accidente tehnice sau a unor greseli tehnice (daca este cazul).

Capitolul ”C”- Documentatia privind receptia lucrarilor executate:
– Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si cel final;
– Alte acte incheiate ca urmare a cererilor comisiilor de receptie privind verificari sau cercetari suplimentare, cu indicarea rezultatelor acestora si a modului de rezolvare.

Capitolul ”D”- Documentatia privind urmarirea comportarii constructiei in exploatare:
– Prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere, lista prescriptiilor tehnice de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei;
– Proiectele de modificare a constructiei dupa receptia finala (cand este cazul);
– Acte de constatare a eventualelor deficiente aparute dupa receptia finala si masurile de interventie luate;
– Procese verbale de predare-primire a constructiei la schimbarea proprietarului.

Capitolul “E” – Documentatia privind Calitatea executiei constructiei:
– Certificat de garantie a structurii constructiei, 40 de ani.
– Service post-garantie timp de 3 ani si certificat de garantie a lucrarilor de finisare executate.
– Certificare europeana APROCOR.
– Declaratii de conformitate si certificate de garantie pentru toate materialele utilizate, folosind marci certificate CE si ISO: Aprocor, INCERC, Bochemit, Rothoblaas, Blanchotrapez, Tyssen-Krupp.

Austrocasa asigura monitorizare video pe toata perioada constructiei, astfel incat beneficiarul participa efectiv si asista permanent, urmarind calitatea executiei lucrarilor pe santier!

Teodor M Muntean
CEO Austrocasa International Group

Back To Top