Ce locuinte intra in programul Prima Casa in 2017?

Ce locuinte intra in programul Prima Casa in 2017?

Programul Prima Casa 2017

[bctt tweet=”Programul Prima Casa va fi modificat ca sa poata beneficia de finantare mai multe tipuri de locuinte. ” username=”teomuntean”]O serie de modificari ale normelor metodologice pentru implementarea Programului Prima Casa (le gasiti atasat acestui articol) au fost aprobate azi de Guvernul Grindeanu. Guvernul introduce un nou set de definitii ale locuintelor care se pot achizitiona/construi prin Program.

Locuinta noua

Prin locuinta noua, in sensul Programului “Prima casa”, se intelege orice imobil care respecta cerintele pentru a fi incadrat in categoria imobilelor cu destinatia de locuinta, receptionat la terminarea lucrarilor cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat. Locuintele supuse unor lucrari de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, vor fi asimilate locuintelor noi.

De asemenea, se reglementeaza ca termenul de 5 ani aplicabil in cazul locuintelor noi si/sau consolidate sa fie calculat in functie de data efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor, avand ca punct final data solicitarii creditului garantat.

Totodata, in cuprinsul normelor metodologice se introduce sintagma „proportional cu procentul de garantare” in cadrul referirilor la impartirea proportionala a riscurilor si pierderilor, respectiv la procentul egal de garantare, sintagma care reflecta procentul diferentiat in functie de categoria de locuinta achizitionata in cadrul Programului.

Tipuri de locuinte

In cadrul programului, beneficiarii vor putea achizitiona sau construi urmatoarele tipuri de locuinte:
a) locuinte noi, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi s-au semnat cu cel mult cinci ani inainte de data solicitarii creditului garantat;
b) locuinte consolidate, destinate achizitionarii, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult cinci ani inainte de data solicitarii creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;
c) locuinte viitoare, care urmeaza sa se construiasca de catre beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de ANL;
d) locuinte viitoare, care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica, cel putin unul dintre asociati fiind proprietarul terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele;
e) locuinte receptionate la terminarea lucrarilor de constructii noi sau de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, dupa caz, cu mai mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate in primele doua tipuri de locuinte mentionate.

Procentul de garantare

Procentul de garantare de catre stat a creditelor destinate achizitionarii sau construirii locuintelor este de maximum 50% din valoarea finantarii, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare. In cazul creditelor destinate achizitionarii locuintelor din ultima categorie, procentul garantat de stat este de cel mult 40% din valoarea finantarii, exceptand dobanzile, comisioanele si speele bancare. Pentru anul 2017, se aloca un plafon al garantiilor ce pot fi emise de 2,5 miliarde de lei.

In ceea ce priveste finantarea, noile modificari prevad:

– Finantarea garantata pentru locuinte noi de la punctul (a) reprezinta creditul acordat persoanelor fizice in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din pretul de achizitie al locuintei noi, prevazut in antecontractul de vanzare-cumparare, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mic sau egal cu 70.000 de euro sau maximum 66.500 de euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mare de 70.000 de euro

– Finantarea garantata pentru locuintele consolidate este creditul acordat persoanelor fizice in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din pretul de achizitie al locuintei consolidate, prevazut in antecontractul de vanzare-cumparare, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mic sau egal cu 70.000 de euro sau maximum 66.500 de euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mare de 70.000 de euro.

– Finantare garantata pentru locuintele mentionate la punctul (c) inseamna credit acordat persoanelor fizice in vederea construirii de locuinte individuale in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevazuta in contractele de construire a locuintelor, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mica sau egala cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mare de 70.000 euro;

– Finantare garantata tipurile de case de la punctul (d) reprezinta credit acordat persoanelor fizice in vederea construirii de locuinte in regim asociativ in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiari in baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevazuta in contractele de construire a locuintelor, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mica sau egala cu 75.000 euro sau maximum 71.250 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mare de 75.000 euro;

– Finantare garantata pentru locuintele de la punctul e) inseamna, in acest caz, credit acordat persoanelor fizice in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din pretul de achizitie al locuintei care nu indeplineste conditiile pentru a fi incadrata in categoria locuintelor noi sau consolidate, prevazut in antecontractul de vanzare-cumparare, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mare de 60.000 euro;

– Finantare garantata pentru achizitionarea/construirea unei noi locuinte in cadrul programului – credit acordat o singura data persoanelor fizice in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit, care se acorda de un finantator definit conform lit. d) unui beneficiar care a mai achizitionat/construit o locuinta in cadrul programului, dar care achizitioneaza/construieste o alta locuinta in cadrul programului, indiferent de incadrarea locuintei in categoriile prevazute la art.2 alin.(1) din hotarare si care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (10^4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si acopera maximum 95% din pretul de achizitie a locuintei, respectiv valoarea prevazuta in contractele de construire a locuintelor, stabilit/stabilita conform categoriilor anterioare.

 

Back To Top