Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism

certificat de urbanismCertificatul de urbanism este documentul prin care primaria dvs. va instiinteaza ce puteti construi si in ce conditii.

Durata legala de emitere a certificatului de urbanism, masurata de la depunerea actelor, este de maximum 30 de zile. Durata reala variaza insa de la 5-7 zile in unele primarii de comune pana la 6 luni si mai mult in Iasi sau Bucuresti, unde birocratia este la ea acasa! Taxa care se plateste pentru eliberarea unui certificat de urbanism este de cativa lei.

Certificatul de urbanism nu permite construirea casei ci enumera doar actele necesare pentru a obtine autorizatia de construire, dintre care cele mai importante sunt proiectul, avizele si acordurile.

Actele si documentele necesare obtinerii certificatului de urbanism:

1. Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, cu precizarea scopului solicitarii actului;

2. Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatul de urbanism;

3. Plan de incadrare in zona eliberat pe suport topografic si vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie;

4. Plan de situatie;

5. Memoriu de prezentare;

6. Act de proprietate sau alt titlu referitor la situatia juridica a terenului.

Back To Top