Clasicism

Clasicismul desemnează un curent literar-artistic apărut în Franţa secolului al XVII-lea, ale cărui principii s-au extins în întreaga Europă. S-a manifestat treptat în toate domeniile artei. Acest curent cultiva supremaţia pricipiilor morale şi raţionale asupra fanteziilor şi pasiunilor, datoria faţă de patrie, religie, familie sau onoare fiind mai presus de sentimentele personale, interesele generale primând asupra celor individuale.

În această perioadă Europa a cunoscut unele momente de echilibru datorate monarhiei, care a jucat rolul de arbitru între aristocraţie şi burghezia aflată în ascensiune, însă au existat şi frământări politice, războaie (Războiul de şapte ani – 1756-1763), care au influenţat implicit cultura, economia şi spiritualitatea societăţilor vremii.

Clici aici pentru a citi mai mult!

Back To Top