Construirea pas cu pas a unui acoperis

Construirea pas cu pas a unui acoperis

Realizarea acoperișului casei tale este una dintre cele mai importante etape ale construcției și este de dorit ca rezultatul să fie calitativ și de durată. Acest lucru nu este ușor deoarece acoperișurile au mai multe roluri pe care trebuie să le îndeplinească cu succes. Fiecare element are o importanță crescută, a cărui funcție formează ansamblul întregului sistem de acoperire al casei.

Pentru a veni în sprijinul noilor proprietari de case, expunem mai jos cele mai importante etape în construirea unui acoperiș.

Montarea grinzilor

Primul pas în realizarea șarpantei, structura de rezistență a acoperișului în pantă, este montarea grinzilor. Acestea se vor așeza pe conturul casei, după ce a fost turnată placa de beton care separă podul casei de încăperile clădirii. Grinzile se vor ancora de ziduri cu ajutorul unor tije din fier-beton, care au fost instalate anterior pe centura din beton. Acestea se prind între ele prin scoabe. După amplasarea și fixare lor pe centura de beton, este realizat scheletul de fixare al acoperișului.

Montarea popilor și a căpriorilor

Următorul pas este prinderea de grinzi a unor popi verticali, peste care se vor monta mai apoi coamele centrale și laterale. Înălțimea popilor va determina înălțimea acoperișului. Totodată, de înălțimea popilor va depinde și unghiul de înclinare al acoperișului.

Apoi, pe coame, de o parte și de alta se vor monta căpriorii, a căror capete se sprijină pe grinzile de exterior.

Astereala

Astereala reprezintă un strat de scânduri montat peste căpriori, având scopul de a susține învelitoarea acoperișului. Practic scheletul șarpantei este acoperit cu scânduri. Pentru fixare, scândurile sunt bătute în cuie și în funcție de tipul de învelitoare, vor fi amplasate una lângă alta sau la o anumită distanță. De obicei, la astereala care nu va fi vizibilă după finalizarea casei, se folosesc scânduri care au fost folosite pe parcurs la cofraje.

Astereala nu reprezintă un element obligatoriu. În funcție de tipul învelitorii, există acoperișuri cu sau fără astereală.

După ce astereala a fost realizată, peste ea va fi așezată folia anticondens.

Folia anticondens

Folia anticondens are rol de protecție și îndeplinește mai multe funcții: permite difuzia vaporilor de apă de la interior spre exterior; împiedică condensul format să pătrundă în structura acoperișului și facilitează evacuarea acestuia către jgheaburi; protejează structura acoperișului de eventualele infiltrații care au pătruns prin învelitoare și facilitează evacuare.

Montajul foliei se face de jos în sus, de la streașină înspre coamă, având grijă ca la îmbinări folia de sus să se suprapună peste cea de jos cu minimum 10 centimetri.

Montarea riglelor

Peste folia anticondens, pe direcția căpriorilor, se montează rigle din lemn. Acestea vor favoriza scurgerea condensului și ventilarea acoperișului. Perpendicular cu primele rigle montate, se montează alte riglele, care vor susține învelitoarea.

Învelitoarea

Montarea învelitorii și a accesoriilor acesteia este ultimul pas în realizarea unui acoperiș. Țiglele, sau alte tipuri de materiale, se montează în funcție de instrucțiunile producătorului. Odată finalizată această etapă, a cărei durată și dificultate este direct influențată de tipul de învelitoare ales, se instalează sistemul pluvial, de colectare a apei, format din jgheaburi și burlane. Cârligele sistemului pluvial se atașează în partea inferioară a căpriorilor.

Alte accesorii care pot fi montate ulterior sunt țiglele de aerisire, sisteme de străpungere a acoperișului pentru antenă, parazăpezile, etc.

Sursa: www.hollowtop.com

Back To Top