Înființare PFA – Persoană Fizică Autorizată

Înființare PFA – Persoană Fizică Autorizată

PFA – Persoana Fizica Autorizata

In conformitate cu dispozițiile din Ordonanța de urgenta nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și intreprinderile familiare, persoanele fizice sau întreprinzătorii titulari ai unei intreprinderi individuale au obligația de a se înregistra și autoriza funcționarea înainte de începerea activității economice.

PFA – Conditiile ce trebuie îndeplinite pentru desfășurarea de activități economice sunt:
– a împlinit vârsta de 18 ani;
– starea sănătății le permite desfășurarea activității pentru care se solicita autorizația;
– au calificarea – pregătirea profesionala sau, după caz, experiența profesionala, necesara pentru a desfășura activitatea economica pentru care se solicita autorizația;
– nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva pentru săvârsirea de fapte sancționate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal.

Pregatirea/experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu unul dintre urmatoarele documente:
– diploma;
– certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
– certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
– certificatul de competenta profesionala;
– atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;
– atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
– orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru autorizare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
– cererea de inregistrare;
– dovada verificării disponibilității și rezervarii denumirii;
– carte de identitate sau pașaport;
– dovada sediului social.

Atenționare, din propria experiență: Dacă doriți să munciți și să aveți dureri de cap, deschideți PFA sau SRL în România 🙁

Back To Top