Legislatie in constructii

Legislatie in constructii

Legislatie in constructii civile si industriale

Legislatie in constructii>> Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

>> Legea privind modificarea si completarea legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

>> Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

>> HG 766/1997 – Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

>> Legea 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

>> Codul deontologic al profesiei de arhitect

Back To Top