Metafore muzicale de Liviu Mocan

Metafore muzicale de Liviu Mocan

„Viziunea artistică a sculpturii abordează fenomenul muzical prin prisma unei senzorialități care cuprinde dar transcende obiectivitatea auditivă, prin transparenţa notei, care părăseşte tiparul notaţiei convenţionale, percepţia asupra discursului muzical este definită prin capacitatea de identificare a substraturilor conotative ale textului muzical, care necesită o disponibilitatea interioară de a procesa în manieră creativă informaţiile din partitură. Această abordare a actului artistic evită prin explorarea propriilor interogaţii și reflecții combustia rapidă a resurselor interpretative.”
Dr. Lucian Gheju

Metafore muzicale de Liviu Mocan

Back To Top