Plata in numerar

Plata in numerar

Legea nr. 70/2015, care limiteaza incasarile si platile in numerar efectuate de firme si persoane fizice a fost publicata in Monitorul Oficial si va intra in vigoare pe 9 mai 2015.

Noile dispozitii stabilesc ca operatiunile de incasari/plati efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, asociatii, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar. In limitele prevazute de Legea nr. 70/2015, acesti contribuabili vor putea efectua si tranzactii in numerar. Noile reguli se vor aplica si operatiunilor de incasari si plati in valuta efectuate pe teritoriul Romaniei.

Firmele pot efectua tranzactii in numerar in limita a 5.000 lei/zi.

Incasarile in numerar de la operatorii economici se vor realiza in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana, iar platile in numerar catre firme se vor efectua in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi, se mentioneaza in legea care se va aplica din 9 mai.

Operatiunile in numerar intre firme si persoane fizice, plafonate la 10.000 lei.

Firmele vor putea sa efectueze plati in numerar catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari, in limita sumei de 10.000 lei/zi catre o persoana. Platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei, sunt interzise.

In situatia in care persoanele fizice returneaza firmelor bunuri sau firmele nu au prestat servici catre acestea, restituirea sumelor aferente va fi efectuata in numerar in limita a 10.000 lei, sumele care depasesc acest plafon putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.

Persoane fizice

50.000 de lei este limita pentru incasarile si platile in numerar intre persoane fizice.

Pe langa limitele impuse tranzactiilor in numerar efectuate intre firme sau intre firme si persoane fizice, Legea nr. 70/2015 introduce si un plafon pentru operatiunile realizate intre persoane fizice. Legislatia nu prevede o limita pentru incasarile si platile in numerar efectuate de persoanele fizice, ci doar pentru firme, insa acestea din urma vor fi inlocuite cu cele din noile reguli.

Concret, operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanele fizice, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum si cele reprezentand acordarea/restituirea de imprumuturi, se vor efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzactie.

Desi firmele vor trebui sa efectueze incasari si plati in numerar respectand anumite plafoane, totusi exista si o serie de operatiuni carora nu li se aplica aceste limite. Noile plafoane nu se vor aplica la plata taxelor, impozitelor sau diurnei.

Noile plafoane nu se vor aplica urmatoarelor operatiuni:
– depunerea de numerar in conturile deschise la banci, inclusiv in automatele de incasari in numerar;
– plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute;
– plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;
– retragerea de numerar din conturi deschise la banci pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal;
– transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de BNR sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre BNR;
– depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Back To Top